Cách đăng ký các gói cước VIETTEL ưu đãi khủng Data 4G, gọi thoại, nhắn tin SMS nội mạng miễn phí mới nhất 2020

Từ ngày 01/06/2018, Viettel Telecom tiến hành hợp nhất gói cước Data 3G và 4G. Quý khách đăng ký gói cước Data hiện tại sẽ mặc định được sử dụng tốc độ của mạng 4G LTE, nếu thiết bị hoặc Sim của quý khách chỉ tương thích với mạng 3G thì quý khách sẽ được sử dụng gói 3G tốc độ cao thay thế (lưu lượng Data không thay đổi).

CÁC GÓI CƯỚC 4G, GỌI THOẠI, COMBO KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách hãy chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác!
...

GÓI V150 VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 4GB sử dụng hàng ngày (tương đương 120GB/tháng)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V150 0968024024

gửi 9123
Trong đó:
 + ST200 là tên gói cước ưu đãi của Viettel
 + 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền
 + 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút, 100 phút ngoại mạng và 2GB sử dụng hàng ngày (tương đương 60GB/tháng)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút, 200 phút ngoại mạng và 2GB sử dụng hàng ngày (tương đương 60GB/tháng)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST150 VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút và 1GB sử dụng hàng ngày (tương đương 28GB/28 ngày)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST150 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST120U VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB sử dụng hàng ngày (tương đương 28GB/28 ngày)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST120U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI EST120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 28GB và miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên Quân Mobile
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

EST120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 28GB (cộng 1 lần) 
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB sử dụng hàng ngày (tương đương 30GB/tháng)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB sử dụng hàng ngày (tương đương 30GB/tháng)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ST30K VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ cho 7 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB sử dụng hàng ngày (tương đương 7GB/tuần)
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ST30K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F190 VIETTEL

- Giá gói cước: 190.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 100 phút ngoại mạng và 9GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F190 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F140 VIETTEL

- Giá gói cước: 140.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 60 phút ngoại mạng và 8GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F140 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F120U VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 40 phút ngoại mạng và 7GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F120U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 40 phút ngoại mạng và 7GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F90U VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 250SMS nội mạng, 15 phút ngoại mạng và 5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F90U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 250SMS nội mạng, 15 phút ngoại mạng và 5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút, 20 phút ngoại mạng và 3GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI F30 VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ cho 7 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút và 3GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

F30 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI HI90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 100 phút nội mạng, 30SMS nội mạng, 100 phút ngoại mạng và 3GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

HI90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI XL90U VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 9GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

XL90U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI XL90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 9GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

XL90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI XL50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

XL50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MP90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MP90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MP70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MP70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MP50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MP50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MP30 VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 300 phút nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MP30 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V200K VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1.000 phút nội mạng và 3,5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V200K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V150K VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 500 phút nội mạng và 2,5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V150K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V120K VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 400 phút nội mạng và 1,5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V120K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V90K VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 300 phút nội mạng và 1GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V90K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI V70K VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 250 phút nội mạng và 400MB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

V70K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI UMAX300 VIETTEL

- Giá gói cước: 300.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 30GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

UMAX300 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MIMAX200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 15GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MIMAX125 VIETTEL

- Giá gói cước: 125.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 8GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX125 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MIMAX90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI MIMAX70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 3GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI ECOD50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 3GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

ECOD50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI TOMD30 VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ và không giới hạn ngày sử dụng
- Ưu đãi: 1GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

TOMD30 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI B150K VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 500 phút nội mạng, 500SMS nội mạng và 1,5GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

B150K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI B100K VIETTEL

- Giá gói cước: 100.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 500 phút nội mạng và 600MB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

B100K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI KM300V VIETTEL

- Giá gói cước: 300.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1.800 phút nội mạng và 400SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

KM300V 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI KM250V VIETTEL

- Giá gói cước: 250.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1.200 phút nội mạng và 350SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

KM250V 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI KM150V VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 850 phút nội mạng và 300SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

KM150V 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI KM120V VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 650 phút nội mạng và 250SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

KM120V 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI T80K VIETTEL

- Giá gói cước: 80.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 500 phút nội mạng và 500SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

T80K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI T70K VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 500 phút nội mạng và 150SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

T70K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

GÓI T50K VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 200 phút nội mạng và 100SMS nội mạng
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

T50K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...
Các cú pháp hỗ trợ trong khi sử dụng các gói cước của Viettel:
- Để kiểm tra dung lượng data tốc độ cao miễn phí còn lại của gói cước bất kỳ, quý khách chỉ cần soạn tin: KTTK gửi 191.
- Để kiểm tra số phút gọi và tin nhắn SMS nội mạng miễn phí còn lại của gói cước bất kỳ, từ điện thoại quý khách bấm: *102# và bấm Gọi hoặc bấm OK.
- Sau 1 chu kỳ sử dụng nếu tài khoản chính của thuê bao đáp ứng đủ cước phí gia hạn, hệ thống sẽ tự động gia hạn gói cước quý khách đã đăng ký để có thể tiếp tục sử dụng vào chu kỳ sau. Nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng gói cước, quý khách có thể chủ động hủy gia hạn gói cước bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY gửi đến 191, sau đó soạn: Y gửi 191 để xác nhận. Với cách hủy gia hạn này thì những ưu đãi còn lại của gói cước vẫn được bảo lưu và sử dụng được đến hết chu kỳ đã đăng ký.
- Để hủy ngay gói cước Viettel quý khách đã đăng ký, quý khách hãy soạn tin: HUYDATA [Tên gói cước] gửi đến 191, sau đó soạn: Y gửi 191 để xác nhận. Với cách hủy này quý khách có thể đăng ký lại chính gói cước này để hưởng ưu đãi theo chu kỳ mới (soạn lại tin nhắn: [Tên gói cước] 0968024024 gửi 9123), hoặc quý khách có thể đăng ký ngay một gói cước khác.
...

CÁC GÓI CƯỚC VIETTEL 4G DÀNH CHO SIM DCOM

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin
...

GÓI D900 VIETTEL

- Giá gói cước: 900.000đ cho 360 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 84GB cho 12 tháng sử dụng (360 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 7GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:
D900 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D500U VIETTEL

- Giá gói cước: 500.000đ cho 180 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 48GB cho 6 tháng sử dụng (180 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 8GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D500U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D500 VIETTEL

- Giá gói cước: 500.000đ cho 360 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 48GB cho 12 tháng sử dụng (360 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 4GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D500 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D300K VIETTEL

- Giá gói cước: 300.000đ cho 180 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 45GB cho 6 tháng sử dụng (180 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 9GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:
D300K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 20GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 12GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 10GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

GÓI D70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 7GB
- Để đăng ký, khách hàng hãy soạn tin:

D70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...
Công Ty CP Đầu Tư Và Viễn Thông Ngọc Thiên Phú
Số GPĐKKD: 0105961018, do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 03/08/2012

Trụ sở chính: 20 Ngách 24 Ngõ 132 Đườ
ng Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ cửa hàng: 11A Phố An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0988959595 - 0983959595
Email: tongdailysim@gmail.com

 
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn
Chat Zalo
0988.95.95.95