Cách đăng ký các gói cước VIETTEL ưu đãi khủng Data 4G, gọi thoại, nhắn tin SMS nội mạng miễn phí mới nhất 2020

Từ ngày 01/06/2018, Viettel Telecom tiến hành hợp nhất gói cước Data 3G và 4G. Quý khách đăng ký gói cước Data hiện tại sẽ mặc định được sử dụng tốc độ của mạng 4G LTE, nếu thiết bị hoặc Sim của quý khách chỉ tương thích với mạng 3G thì quý khách sẽ được sử dụng gói 3G tốc độ cao thay thế (lưu lượng Data không thay đổi).

CÁC GÓI CƯỚC 4G/COMBO KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách hãy chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác!
...

V150 VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút, 50 phút gọi ngoại mạng và 4GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 120GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

V150 0968024024

gửi 9123
Trong đó:
 + ST200 là tên gói cước ưu đãi của Viettel
 + 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền
 + 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

V120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút, 100 phút gọi ngoại mạng và 2GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 60GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

V120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

V90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút, 50 phút gọi ngoại mạng và 2GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 60GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

V90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút, 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 60GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST150 VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút và 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 28 ngày (tương đương 28GB/28 ngày)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST150 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST120K VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 3GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 90GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST120K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST120U VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày, trong 28 ngày (tương đương 28GB/28 ngày)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST120U 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 28 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 28GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 28 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 30GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 30 ngày (tương đương 30GB/tháng)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST30K VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ cho 7 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 7 ngày (tương đương 7GB/tuần)
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST30K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ST15K VIETTEL

- Giá gói cước: 15.000đ cho 3 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao sử dụng hàng ngày trong 3 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ST15K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

HI90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 100 phút gọi nội mạng Viettel, 30SMS nội mạng Viettel, 100 phút gọi ngoại mạng và 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

HI90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F30 VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ cho 7 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 20 phút và 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F30 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 20 phút gọi ngoại mạng và 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 250 tin nhắn SMS nội mạng Viettel, 15 phút gọi ngoại mạng và 5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 40 phút gọi ngoại mạng và 7GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F140 VIETTEL

- Giá gói cước: 140.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 60 phút gọi ngoại mạng và 8GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F140 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

F190 VIETTEL

- Giá gói cước: 190.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 100 phút gọi ngoại mạng và 9GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

F190 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

3F90 VIETTEL

- Giá gói cước: 270.000đ cho 90 ngày sử dụng

- Ưu đãi: cho 3 chu kỳ sử dụng, mỗi chu kỳ 30 ngày bao gồm miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 250 tin nhắn SMS nội mạng Viettel, 15 phút gọi ngoại mạng và 5GB data tốc độ cao sử dụng trong từng chu kỳ 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

3F90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

6F90 VIETTEL

- Giá gói cước: 540.000đ cho 180 ngày sử dụng

- Ưu đãi: cho 6 chu kỳ sử dụng, mỗi chu kỳ 30 ngày bao gồm miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 250 tin nhắn SMS nội mạng Viettel, 15 phút gọi ngoại mạng và 5GB data tốc độ cao sử dụng trong từng chu kỳ 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

6F90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

12F90 VIETTEL

- Giá gói cước: 1.080.000đ cho 360 ngày sử dụng

- Ưu đãi: cho 12 chu kỳ sử dụng, mỗi chu kỳ 30 ngày bao gồm miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel nhỏ hơn 10 phút, 250 tin nhắn SMS nội mạng Viettel, 15 phút gọi ngoại mạng và 5GB data tốc độ cao sử dụng trong từng chu kỳ 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

12F90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

XL90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 9GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

XL90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

XL50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

XL50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

12XL50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: cho 12 chu kỳ sử dụng, mỗi chu kỳ 30 ngày có 5GB data tốc độ cao
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

12XL50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

B150K VIETTEL

- Giá gói cước: 150.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 500 phút gọi nội mạng Viettel, 500 tin nhắn SMS nội mạng Viettel và 1,5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

B150K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

B100K VIETTEL

- Giá gói cước: 100.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 500 phút gọi nội mạng Viettel và 600MB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

B100K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

T80K VIETTEL

- Giá gói cước: 80.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 500 phút gọi nội mạng Viettel và 500 tin nhắn SMS nội mạng Viettel sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

T80K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

T70K VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 500 phút gọi nội mạng Viettel và 150 tin nhắn SMS nội mạng Viettel sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

T70K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

T50K VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: miễn phí 200 phút gọi nội mạng Viettel và 100 tin nhắn SMS nội mạng Viettel sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

T50K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...
Các cú pháp hỗ trợ trong khi sử dụng các gói cước của Viettel:
- Kiểm tra dung lượng data tốc độ cao Viettel còn lại của gói cước bất kỳ, quý khách chỉ cần soạn tin: KTTK gửi 191.
- Kiểm tra số phút gọi và tin nhắn SMS nội mạng Viettel còn lại của gói cước ưu đãi, quý khách soạn tin: KT[Tên Gói Cước] gửi 109. Ví dụ: KTST200 gửi 109.
- Để hủy gói cước 4G bất kỳ của Viettel nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng ở chu kỳ tiếp theo. Quý khách chỉ cần soạn tin: HUY gửi 191; sau đó soạn: Y gửi 191 để xác nhận hủy.
- Để hủy gói cước combo bất kỳ của Viettel nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng ở chu kỳ tiếp theo. Quý khách chỉ cần soạn tin: HUYVT gửi 109.
...

CÁC GÓI CƯỚC 4G/COMBO THÔNG THƯỜNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Các gói cước này thì thuê bao nào cũng có thể đăng ký được!
...

UMAX300 VIETTEL

- Giá gói cước: 300.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

UMAX300 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

MIMAX200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 15GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

MIMAX125 VIETTEL

- Giá gói cước: 125.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 8GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX125 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

MIMAX90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

MIMAX70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

MIMAX70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

ECOD50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng

- Ưu đãi: 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

ECOD50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

TOMD30 VIETTEL

- Giá gói cước: 30.000đ
- Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao, không giới hạn ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

TOMD30 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...

TOMD10 VIETTEL

- Giá gói cước: 10.000đ
- Ưu đãi: 200MB data tốc độ cao, không giới hạn ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

TOMD10 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao di động của mình.

...
Các cú pháp hỗ trợ trong khi sử dụng các gói cước của Viettel:
- Kiểm tra dung lượng data tốc độ cao Viettel còn lại của gói cước bất kỳ, quý khách chỉ cần soạn tin: KTTK gửi 191.
- Kiểm tra số phút gọi và tin nhắn SMS nội mạng Viettel còn lại của gói cước ưu đãi, quý khách soạn tin: KT[Tên Gói Cước] gửi 109. Ví dụ: KTST200 gửi 109.
- Để hủy gói cước 4G bất kỳ của Viettel nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng ở chu kỳ tiếp theo. Quý khách chỉ cần soạn tin: HUY gửi 191; sau đó soạn: Y gửi 191 để xác nhận hủy.
- Để hủy gói cước combo bất kỳ của Viettel nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng ở chu kỳ tiếp theo. Quý khách chỉ cần soạn tin: HUYVT gửi 109.
...

CÁC GÓI CƯỚC VIETTEL 4G DÀNH CHO SIM DCOM

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin
...

D900 VIETTEL

- Giá gói cước: 900.000đ cho 360 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 84GB data tốc độ cao cho 12 tháng sử dụng (360 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 7GB
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:
D900 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D500 VIETTEL

- Giá gói cước: 500.000đ cho 360 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 48GB data tốc độ cao cho 12 tháng sử dụng (360 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 4GB
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D500 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D300K VIETTEL

- Giá gói cước: 300.000đ cho 180 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 45GB data tốc độ cao cho 6 tháng sử dụng (180 ngày), mỗi tháng khách hàng được cộng 9GB
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:
D300K 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D200 VIETTEL

- Giá gói cước: 200.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 20GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D200 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D120 VIETTEL

- Giá gói cước: 120.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 12GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D120 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D90 VIETTEL

- Giá gói cước: 90.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 10GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D90 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D70 VIETTEL

- Giá gói cước: 70.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 7GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D70 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...

D50 VIETTEL

- Giá gói cước: 50.000đ cho 30 ngày sử dụng
- Ưu đãi: 3,5GB data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng
- Để đăng ký gói cước, khách hàng hãy soạn tin:

D50 0968024024

gửi 9123
Hoặc click ĐĂNG KÝ để đăng ký nhanh cho thuê bao Dcom của mình.

...
Công Ty CP Đầu Tư Và Viễn Thông Ngọc Thiên Phú
Số GPĐKKD: 0105961018, do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 03/08/2012

Trụ sở chính: 20 Ngách 24 Ngõ 132 Đườ
ng Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ cửa hàng: 11A Phố An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0988959595 - 0983959595
Email: tongdailysim@gmail.com

 
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn