Cách đăng ký các gói cước VIETTEL ưu đãi khủng Data 4G, gọi thoại, nhắn tin SMS nội mạng miễn phí mới nhất chào đón 2021


CÁC GÓI CƯỚC 4G THÔNG THƯỜNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

UMAX300
 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
MIMAX200
 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
_____

CÁC GÓI CƯỚC 4G, COMBO KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG
Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác

V120
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
ST150K
 • 3GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 150.000đ/30 ngày
ST120K
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 120.000đ/30 ngày
ST90K
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000đ/30 ngày
ST70K
 • 500MB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 70.000đ/30 ngày
V200C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 200.000đ/30 ngày
V150C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • 1,5GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên Viettel TV
 • 150.000đ/30 ngày
V120C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 120.000đ/30 ngày
V90C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • 500MB tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000đ/30 ngày
V70C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 300MB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
V50C
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 2GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
V200X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • 200.000đ/30 ngày
V150X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • 1,5GB tốc độ cao/ngày
 • 150.000đ/30 ngày
V120X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/30 ngày
V90X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
V70X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 500MB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
ST200
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • 2GB tốc độ cao/ngày
 • 200.000đ/30 ngày
ST150
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 28GB tốc độ cao
 • 150.000đ/28 ngày
ST120U
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 120.000đ/28 ngày
EST120
 • 28GB tốc độ cao
 • Miễn phí data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
 • 120.000đ/28 ngày
ST120
 • 28GB tốc độ cao
 • 120.000đ/28 ngày
ST90
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 90.000đ/30 ngày
ST70
 • 1GB tốc độ cao/ngày
 • 70.000đ/30 ngày
F190
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • 9GB tốc độ cao
 • 190.000đ/30 ngày
F140
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • 8GB tốc độ cao
 • 140.000đ/30 ngày
F120U
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 40 phút gọi ngoại mạng
 • 7GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
F120
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 40 phút gọi ngoại mạng
 • 7GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
F90U
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 15 phút gọi ngoại mạng
 • 250SMS nội mạng
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
F90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 15 phút gọi ngoại mạng
 • 250SMS nội mạng
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
F70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
HI90
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • 30SMS nội mạng
 • 3GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
XL100
 • 10GB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
XL90U
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
V90K
 • 300 phút gọi nội mạng
 • 1GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
V70K
 • 250 phút gọi nội mạng
 • 400MB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
V50S
 • 200 phút gọi nội mạng
 • 300MB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
V50K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 7GB tốc độ cao
 • 50.000đ/7 ngày
V30X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 500MB tốc độ cao/ngày
 • 30.000đ/7 ngày
F30
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 3GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
EST30
 • 7GB tốc độ cao
 • Miễn phí data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
 • 30.000đ/7 ngày
_____

CÁC GÓI CƯỚC GỌI NỘI MẠNG KHUYẾN MẠI KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL MỚI KÍCH HOẠT HOẶC THUÊ BAO THUỘC DANH SÁCH MỜI CỦA NHÀ MẠNG

Quý khách chọn cho mình 1 gói cước phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác
MP30X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 30.000đ/30 ngày
MP50X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 50.000đ/30 ngày
MP70X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 70.000đ/30 ngày
MP90X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 90.000đ/30 ngày
MP120X
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 120.000đ/30 ngày
MP30K
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút
 • 30.000đ/7 ngày
MP30
 • 300 phút gọi nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
MP50
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 50.000đ/30 ngày
MP70
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 70.000đ/30 ngày
MP90
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 20 phút
 • 90.000đ/30 ngày
DK50
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
DK30
 • 300 phút gọi nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
T100
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
T80K
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 250SMS nội mạng
 • 80.000đ/30 ngày
T70K
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 150SMS nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
T50K
 • 200 phút gọi nội mạng
 • 100SMS nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
KM300V
 • 1.800 phút gọi nội mạng
 • 400SMS nội mạng
 • 300.000đ/30 ngày
KM250V
 • 1.500 phút gọi nội mạng
 • 400SMS nội mạng
 • 250.000đ/30 ngày
KM200V
 • 1.200 phút gọi nội mạng
 • 350SMS nội mạng
 • 200.000đ/30 ngày
KM150V
 • 850 phút gọi nội mạng
 • 300SMS nội mạng
 • 150.000đ/30 ngày
KM120V
 • 650 phút gọi nội mạng
 • 250SMS nội mạng
 • 120.000đ/30 ngày
KM100S
 • 500 phút gọi cả nội mạng và ngoại mạng
 • 100.000đ/30 ngày
KM70S
 • 300 phút gọi nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
KM50S
 • 200 phút gọi nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
KM30S
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
KM119
 • 750 phút gọi nội mạng
 • 119.000đ/30 ngày
KM99
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 99.000đ/30 ngày
KM69
 • 350 phút gọi nội mạng
 • 69.000đ/30 ngày
KM49
 • 200 phút gọi nội mạng
 • 49.000đ/30 ngày
KM29
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 29.000đ/30 ngày
_____
Công Ty CP Đầu Tư Và Viễn Thông Ngọc Thiên Phú
Số GPĐKKD: 0105961018, do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 03/08/2012

Trụ sở chính: 20 Ngách 24 Ngõ 132 Đườ
ng Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ cửa hàng: 11A Phố An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0988959595
Email: tongdailysim@gmail.com
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn
Chat Zalo
0988.95.95.95